e-learning

 eLearning  – מדוע למידה מקוונת צריכה להשתלב בתוכנית העסקית שלכם

מאת אלעד רוטנברג, מומחה לטרנספורמציה דיגיטלית, אלדר יועצים   בפרספקטיבה עסקית, למידה מקוונת, למידה מרחוק או – eLearning,  הנו נושא אשר באופן מסורתי משויך לפיתוח מקצועי והדרכה פנים ארגונית.  ארגונים רבים משלבים פרקטיקות למידה מקוונת במסגרת מחלקות ההדרכה שלהם ובעיקר למטרות הדרכה של עובדים חדשים או הדרכה לעובדים על חידושים ארגוניים. ארגונים אחרים, מתייחסים לתחום…